Vlkodlaci - nepřátelé upírů

18. září 2011 v 14:58 | LadyAnn |  Fakta
Vlkodlaci byli pokládáni za odvěkké nepřátele upírů. Třebaže tohle není téma, o kterém tento článek pojednává, dávám ho sem. Nejlepší obrana před nepřítelem je znát jeho slabiny.

V minulosti si lidé kladli mnoho otázek týkajících se existence vlkodlaků. Na většinu z nich znali i sami odpovědi. Tato vysvětlení jsou dosti rozmanitá a snad na každém místě lze najít odlišnosti, které jinde neznají. Zde je několik otázek, které si asi lidé kladli všude na světě:


Kdo nebo co je vlkodlak?
Téměř vždy se jedná o zlou bytost, která má lidskou podstatu. Lidská část je zde vždy zastoupena. Vlkodlaci nebyli nikdy žádní démoni ani to nebyly přízraky. Výjimku snad tvořili vlkodlaci v Řecku, kde je lidé považovali za upíry v jiné podobě. Dlouho zde přežívala pověra, že bojiště jsou po boji poseta mnoha upíry ve vlkodlačí podobě, kteří zde sají prýštící krev umírajícím vojákům. Jinde byli vlkodlaci většinou čarodějové nebo lidé, kteří se naučili provádět proměnu ve vlka. Ti pak toho využívali k napadání svých nepřátel, aniž by je někdo poznal. Častokrát to byli i nešťastníci, kteří byli postiženi kletbou nebo zlými kouzly. Ti pak většinou nevěděli, že vlkodlaky jsou a bylo to pro ně samotné utrpení. Takto je to téměř v celé Evropě. Někdy stačilo jen náhodou udělat nějakou činnost a člověk se mohl nakazit (např. se napít stejné vody). V souvislosti s vírou v inkarnaci člověka po smrti ve zvíře podle jeho povahy se také někdy věřilo, že vlkodlakem se po smrti stane ten, kdo za svého života byl obzvláště zlý, krutý a brutální.

Jak vlkodlaka poznat?
Bylo známo opravdu spousty vnějších znaků, jak bylo vlkodlaka možné poznat. Proto asi také bylo v Evropě vyšetřováno tolik případů. Je totiž dost lidí i dnes, kteří takové znaky mohou vykazovat. Jsou to hlavně tyto:
 • špičaté uši, případně zmenšené zašpičatělé uši
 • vystrčené zuby nebo zvětšené tesáky
 • husté obočí spojené nad kořenem nosu
 • chlupaté dlaně, případně nadměrné ochlupení na obličeji nebo na nezvyklých místech po těle
 • pokud se oholí, jeho kůže zůstává drsná, zvláště na dlaních
 • dlouhé zakroucené nehty podobající se drápům, někdy i zabarvené do červena
 • prodloužený prostředníček na ruce, někdy se uvádí i jiný prst
 • nezvyklé tetování, nejčastěji s motivem měsíce
 • musí spát s otevřenými čelistmi, jinak je pro něho obtížné je otevřít
 • má stejná zranění, která utrží ve vlčí podobě
 • po transformaci bývá velmi unavený, můžou se u něho projevit i některé náznaky vlčího chování
 • zvířata jsou v jeho přítomnosti nervózní, obzvláště pak psi

Jak se vlkodlak chová?
Všeobecně lze říci, že vlkodlak se chová velice krutě a brutálně. Ve vyprávěních vystupuje jako zlá bytost, která se snaží ubližovat lidem nebo alespoň jejich majetku. Někde sice podléhají výjimce (Finsko aj.), ale většinou byli popisováni jako strašliví netvoři. Na druhou stranu ale je zase pravda, že o vlkodlacích, kteří lovili třeba jen zvěř nebo se jen tak proháněli ve vlčí podobě po lesích, se nikdo ani nedozvěděl nebo nebyli dost zajímaví pro vyprávění.
Pokud je vlkodlak v lidské podobě, chová se většinou úplně normálně. Jedině snad, pokud by to byl zlý čaroděj, který se proměňuje úmyslně, mohl by samozřejmě být zlý i jako člověk. Jinak ale lidé ani často neví, že vlkodlaky jsou. Pokud to ví, bývají velice často z toho nešťastní a snaží se prokletí zbavit. Jedině jak je možné je rozeznat od ostatních lidí je jejich občasné podivné chování. Například chodí v noci sami ven, objevují se u nich nevysvětlitelná zranění, jsou nevyspalí nebo třeba rozrušení, když je úplněk apod. I když ale ví, že jsou vlkodlaky, málokdy se s tím někomu svěří. Když už se k tomu ale rozhodnou, nikdy neprozradí svá tajemství všechna. Vlkodlak se například nikdy nepromění před člověkem. Nikdy také neprozradí, kde se proměňuje. Hrozí mu totiž potom velké nebezpečí. Pokud by našel někdo šaty, ze kterých se vysvlékne před proměnou a odnesl je, nemohl by se již vrátit zpět do lidské podoby.
Ve vlčí podobě se vlkodlak řídí vlčími instinkty a častokrát nepoznává ani své blízké a může je i napadnout. Někteří čarodějové nebo ti lidé, kteří se mění úmyslně, si sice mohou zachovat nějaké své myšlenky, ale to se často nestává. Když už se jim to podaří, omezuje se toto myšlení pouze na zapamatování si koho má napadnout nebo kam má jít. Každopádně ani oni si většinou nepamatují, co dělali ve vlčí podobě a mnohdy jsou sami překvapeni. I když ale ve vlčí podobě vlkodlak ztrácí určitou kontrolu nad sebou a kontrolu přebírají jeho vlčí pudy, stejně vykazuje takový vlk vyšší inteligenci než obyčejný vlk. Je těžké nalákat ho do nějaké pasti nebo léčky a naopak on může protivníka svým chováním nemile překvapit.

Jak se stát vlkodlakem?
Bylo známo mnoho způsobů, jak se mohl člověk stát vlkodlakem. Některé byly úmyslné, jiné neúmyslné, někdy stačila jen shoda okolností při narození a podobně. Také sami vlkodlaci měli schopnost proměnit ostatní na vlkodlaky. Úmyslně se mohl člověk stát vlkodlakem například takto:
 • potřít se magickou mastí a přehodit přes sebe vlčí kůži
 • tento rituál provést za úplňku
 • tento rituál provést na určitém místě, především na křižovatce cest
 • nosit u sebe nějakou část vyrobenou z vlčí kůže, nejčastěji se jedná o opasek nebo plášť
 • sníst opečené vlčí maso
 • provést jiný magický rituál, ať samostatně nebo ve skupině, při kterém je vyvolán duch vlka případně démon, který má zajistit proměnu
Pověra na kouzelnou mast byla v minulosti velmi rozšířena. Když se člověk touto mastí potřel a přehodil přes sebe vlčí kůži, stal se z něho vzápětí vlkodlak. Někdy byl k proměně potřeba úplněk, jindy zase určité místo. Zvláště křižovatky cest měly v minulosti u lidí silný magický význam. Zde se křižovaly zlé síly. Scházely se tu proto čarodějnice, pohřbívali se zde upíři nebo to bylo místo, kde se bylo možné proměnit ve vlkodlaka. Jindy nebyla mast potřeba, ale bylo třeba mít vždy vlčí kůži či jinou část vlka u sebe nebo nějaký předmět vyrobený z vlčí kůže. Nejčastěji se uvádí opasek a plášť, někdy se jedná o celý oděv. Pokud člověk snědl pečené vlčí maso, mohl získat vlčí vlastnosti a stát se tak silnějším, rychlejším nebo si zbystřit smysly. Někdy to mohlo vézt i k proměně ve vlka. Další magické rituály měly většinou svá pevná pravidla a postupy, které se musely dodržovat, aby se dotyčný stal vlkem. Někdy byla potřeba i větší skupina osob. Kdo se chtěl proměnit, musel pomocí tohoto rituálu vyvolat ducha nějakého vlka, který pak do něho vstoupil nebo se snažil vyvolat démona, který by ho na vlka proměnil.
Vlkodlakem se mohl člověk stát také nechtěně. Především to bylo nakažením od jiného vlkodlaka nebo i jen obyčejného vlka. Byly to tyto způsoby:
 • být pokousán jiným vlkodlakem
 • napít se ze stejného poháru jako vlkodlak v lidské podobě
 • sníst nějakou vlčí část, maso nebo mozek
 • sníst maso ze zvířete zabitého vlkem
 • napít se vody z vlčí stopy nebo na místě, kam chodí pít vlci
 • sníst nějaký kus lidského masa
Pokud přežil člověk napadení vlkodlakem a byl při tom pokousán, vždy se sám proměnil po čase ve vlkodlaka. Někteří vlkodlaci, kteří se zrovna nacházeli v lidské podobě, dokázali nakazit člověka i tím, že mu dali napít ze svého poháru. Další možnost nakažení byla i od obyčejných vlků. Pokud jedl člověk vlčí maso ať už syrové nebo pečené, tak se mohl stát vlkodlakem. Takový účinek na člověka mělo hlavně snězení vlčího mozku. Také napít se vody, kterou pil vlk nebo i jen na stejném místě mohlo vést k proměně. Jistá nákaza hrozila především člověku, který se napil vody ze stopy vlka. Jindy zase stačilo, aby snědl člověk maso ze zvířete zabitého vlkem. Hlavně o ovcích se to říkalo. Nakonec některým jedincům stačilo sníst kus lidského masa a probudilo to v nich vlkodlaka.
Někdy se člověk stal vlkodlakem jako následek prokletí nebo uřknutí. Když měl člověk smůlu, mohl být předurčen stát se vlkodlakem i tím, kolikátý se narodil nebo jak probíhalo jeho narození. Občas stačila i pouhá shoda okolností, místa a času apod. Zde je pár příkladů:
 • očarování čarodějnicí nebo čarodějem
 • narodit se jako sedmý syn
 • narodit se ochlupený, s ostrými špičáky nebo nohama napřed
 • narodit se v prokletém rodu
 • být v životě zlý, krutý a brutální nebo spáchat hrozný zločin
 • být v určitý čas na určitém zlém místě
Když se někdo znelíbil nějaké čarodějnici nebo čaroději, mohlo se mu stát, že byl jimi očarován a aniž by o tom věděl, stal se vlkodlakem. Takový člověk pak byl velice nebezpečný svému okolí i svým blízkým. Někdy člověk musel trpět tímto prokletím kvůli tomu, jak byl za života zlý a špatný nebo i jen kvůli tomu, že takový byl nějaký jeho předek. I jeho syni jsou pak takto postiženi. V Portugalsku a tím pádem i v části Jižní Ameriky, se zase věřilo, že vlkodlakem se stane sedmý syn stejných rodičů. Tato linie nesmí být přerušena ale dcerou. Předpoklad být vlkodlakem měl i ten člověk, který se narodil se srstí, ostrými špičáky, ocasem nebo jinou anomálií. Též člověk, který se narodil nohama napřed měl velkou pravděpodobnost, že se stane vlkodlakem. Stát se vlkodlakem mohl i ten, kdo v určitý čas procházel určitým místem. Například 13.pátek za úplňku projít křižovatkou cest, kde se konal sabat apod.

Jak se zbavit prokletí vlkodlaka?
Ačkoliv způsobů, jak se stát vlkodlakem je opravu mnoho, způsobů, jak se tohoto prokletí zbavit už tolik není. V Portugalsku se věřilo, že stačí, aby postižený šel na křižovatku (opět) a plazil se zde po zemi. Ve Finsku zase mohli postiženého zachránit blízcí, když ho poznali ve vlčí podobě a oslovili ho křestním jménem. V Litvě se zase věřilo, že vlkodlak může své postižení předat a tak se osvobodit. Provedl to tak, že dal někomu jinému napít ze svého poháru a řekl "na zdraví". Pokud to člověk přijal a odpověděl "děkuji", stal se vlkodlakem on. Pokud byl člověk vlkodlakem, protože spáchal nějaký hrozný zločin, bylo ho také možné vysvobodit. Musel být donucen k přiznání svých zločinů a poraněn svěcenou kulkou.

Jak bojovat s vlkodlakem?
Jelikož jsou vlkodlaci velice zákeřní a nebezpeční, snažili se lidé před nimi bránit. Našli několik způsobů a skutečně je i používali. Jelikož se i věřilo, že vlkodlaci jsou normálně nezranitelní, byly nalezeny i různé způsoby, jak je možné jejich nezranitelnost překonat. Byly používány především tyto prostředky:
 • větvička Vlčího moru zaháněla
 • magické rituály a zaříkání chránily
 • sebrat mu šaty, z kterých se vysvlékl před proměnou
 • stříbro dokázalo zahnat i zranit
 • posvěcené kulky dokázaly zabít
Rostlina Vlčí mor byla velice rozšířena, jako obrana proti vlkodlakům. Někteří ji umísťovali nad dveře domu, aby tak vlkodlaka odehnali. Bylo jí možné též nosit u sebe. Na takového člověka potom vlkodlak neútočil. Známá byla i různá zaříkání a rituály na obranu před vlkodlaky. Měly různé podoby a patřily sem i různé modlitby. Lidé kdysi znali mnoho takových ochranných formulí proti všem neštěstím a pohromám a vlkodlak mezi pohromy zajisté patřil. Další metoda sloužila spíše k tomu, aby člověk vlkodlakovi ublížil. Tak bylo možno ublížit i třeba neškodnému vlkodlakovi. Pokud mu totiž byly ukradeny šaty, které po proměně ve vlka někde nechal, nemohl se proměnit zpět v člověka. Jestliže se jednalo o vlkodlaka, který svou duši vysílal do nějakého vlka, jeho tělo zůstávalo ležet bez známek života. Pokud by někdo s tímto tělem hýbal, vlkodlak by tak opět ztratil možnost vrátit se do svého těla. Čarodějové, kteří používali tuto metodu si byli nebezpečí vědomi a proto kolem těla nechávali magické kruhy a kouzla k jeho ochraně.
Pokud chtěl někdo vlkodlaka zabít, musel k tomu užít stříbrných nebo posvěcených zbraní čí střel. Posvěcené stříbro bylo nejlepší. Někdy stačilo, aby měl člověk u sebe nějaké stříbro a vlkodlak měl před ním respekt. V lidské podobě byl ale vlkodlak normálně zranitelný a většinou na něho neměly vliv ani předměty, které měly proti vlkodlakům chránit. Pokud se tedy podařilo vlkodlaka zabít, ať ve vlčí nebo lidské podobě, bylo s jeho tělem nakládáno jako s upířím. To znamenalo především setnutí hlavy, případně vyjmutí srdce z těla a spálení. Popel se pak házel do řeky.

Jací jsou vlkodlaci ve světě?
V ostatních částech světa se také vyskytují různé podoby vlkodlaka. Nejsou to ale pouze bytosti člověk-vlk. Nabývají různých zvířecích podob. Nejsou to podoby jen šelem ale i ptáků, hlodavců, plazů nebo ryb. Některé mají místní obyvatelé v úctě, někteří dokonce pomáhají, jiní jsou stejně jako v Evropě zlí a škodí lidem. U některých národů Afriky a Jižní Ameriky je tato víra stále aktuální a je součástí jejich každodenního života. Častokrát se ale nejedná o vlkodlaky, ale o případy nagualismu nebo náboženského totemismu.Vyskytují se i názory, že vlkodlaci pomáhají lidem v boji proti upírům. 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Co mám přidávat za články?

Své vlastní články 10% (29)
Obrázky upírů 22.3% (65)
Informace a fakta 53.3% (155)
Zajímavosti 8.9% (26)
Něco jiného (do komentářů) 5.5% (16)

Komentáře

1 Caroline♫ Caroline♫ | Web | 18. září 2011 v 17:08 | Reagovat

Ahoj jk se máš, viděla jsi můj videorozhovor a chtěla by jses zeptat taky na nějaké otázky? Můžeš. Tdy ►http://ofy.blog.cz/1109/ptej-se-na-otazky-ja-ti-je-zodpovim  Prosím.  Neber to jako reklamu. *

2 Slayer Slayer | 27. října 2011 v 11:28 | Reagovat

To je lež vlkodlaci nejsou nepřátelé...to je jen mýtus

3 Elis Elis | 5. listopadu 2011 v 21:16 | Reagovat

jsem upírka, dávej si pozor!!! nesnášim vlkodlaky a má chuť na krev, jednou jsem se s nim byla, je po ňem. a ty Slayer neříkaš pravdu můj nepřítel je opravdu vlkodlak není to mýtus.

4 kateřina kateřina | 5. listopadu 2011 v 21:25 | Reagovat

čau, má tu někdo chuť na krev, já jo škoda že nejsem upír to by se mě každej ve škole bál!!!!!!!!

5 Caroline Caroline | 5. listopadu 2011 v 21:26 | Reagovat

bez předmětu

6 Lilith Lilith | 1. ledna 2012 v 13:24 | Reagovat

Zdá se mi to, nebo některé body jak poznat vlkodlaka byly v knize Spojení krve od Nicky Perry?
Jinak, super článek, fakt mi pomohl

7 Addy Addy | E-mail | Web | 1. března 2012 v 21:14 | Reagovat

upíři mohou vycházet s vlkodlaky ale také nemusí. a myslíš si že to co je v twilight je úplná pravda? :D to těžko

8 Lady Ann Lady Ann | Web | 2. března 2012 v 11:58 | Reagovat

[6]: To nevím, tu knihu jsem nečetla :D navíc tento článek není autorský ;) zdroj je uveden nad obrázky vlkodlaků

[7]: no twilight určitě nebude úplná pravda... i když co se týče jejich vztahu... nemusí nutně být nepřátelé, ale jejich geny jim prostě radí ničit se navzájem... ale nutně nepřátelé asi být nemusí :)

9 vlkodolačka vlkodolačka | E-mail | Web | 13. března 2012 v 20:36 | Reagovat

Hele nekecej LADY ANN :D :D  :D
My vlkodlaci jmse proti upírm zaujatí už od pradávna jsou to prostě geny které nám radí je zabíjet protože jsou to potvoři zabíjejí lidi vážně krutým způsobe ale já ani jiní mého druhu lidi nezabíjíme jenom lovíe v lese.Upírům se v naší smečce říká smíšenci a nebo OMGFI jsou to vlastn takoví napůl vlkodlaci ale to už je trochu složitější ale určitě jse si všimli že mezi  lidmi  nejsou jenom vlkodlaci ale taky čarodějky(ové) OMGFI,ALFI(TO JSEM JÁ) a taky upíři!. PS: být vámi nezdržuji  se na hřbytovech kolem M.lázních protožen tam se zdržují většnou upíři a my ( Opakuji ALF se bát nemusíte!!!!)

10 Tess Tess | Web | 14. března 2012 v 16:48 | Reagovat

[9]: Promiň, ale myslíš si, že ti budeme věřit, proč by si tohle všechno psala zrovna na blog? proč bys to zveřejňovala? Promiň, ale já ti nevěřím!

11 miasa miasa | 5. července 2012 v 21:48 | Reagovat

jak ty to můžeš vědět?

12 miasa miasa | 5. července 2012 v 21:54 | Reagovat

2-jak ty to můžeš vědět

13 Etelea Etelea | 26. října 2012 v 16:26 | Reagovat

Bože lidi jste normální??? O čem se tady hádáte je absolutně nenormální, Vraťte se do reality jste lidi a ne nějaký mýty. Já taky ráda čtu knížkyo upírech a vlkodlacích a občas si říkám kéž by to byla pravda ale vím že je to blbost. Ukažte mi nějakého upíra či vlkodlaka a já uvěřím ale tohle?? Prosím tě úplně ten blog zruš pač je vidět že nevíte co je život a tyhle blogy vás absolutně vrhají samido sebe do vašeho světa.. Lidi probuďte se s tý diskotékyy!!!!!!

14 Lady Ann Lady Ann | Web | 1. listopadu 2012 v 20:56 | Reagovat

[13]: Za prvé, nauč se česky. Za druhé, nestrkej všechny do jednoho pytle a za třetí: tenhle blog byl založen k tomu, aby seznámil lidi s mýty o upírech, které se po celém světe objevují. To, že někdo propadne fikci neznamená, že žijeme ve fantazii všichni.

15 (NECHCI ZVEŘEJŇOVAT )ale jsem holka (NECHCI ZVEŘEJŇOVAT )ale jsem holka | 23. února 2013 v 21:20 | Reagovat

ahoj nejsem
zlá ale kecáš(elis)dávat si přezdívku elis z twilight nejsi upír ani nic jinýho hele věřim v tydle bytosti ale takhle se přiznávat na vřejnosti že si upír to je až ostuda byla sem tim taky posedlá ale když si to uvědomíš to kdyby
něco existovalo tak by to už dávno přišlo ale ještě nic nepřišlo jo a kolik ti je 5nebo co čau a dík za a rozhovor doufám že si sto přečetla.JO JINAK TENHLE BLOG JE MOC HEZKEJ

16 Romusk Romusk | E-mail | 12. března 2013 v 16:18 | Reagovat

Konečně někdo normální,já  taky čtu taky takový knížky ale že by to byla pravda to bych neřekla.Souhlasím s tebou Eteleo.

17 NATKA NATKA | 19. dubna 2013 v 19:20 | Reagovat

[9]:si pěkně trapná a máš slušnou fantazii,takovouhle pitomost si může vymyslet fakt jen idiot jako jsi ty!nikdo tady není vlkodlak a ni se stát nemůže,nejde to!

18 kofi kofi | 26. dubna 2013 v 7:16 | Reagovat

ste dobri blazni:D

19 Lussy Lussy | 4. května 2013 v 19:11 | Reagovat

Pokud si vážně upír? Uděláš ze mě upíra ? prosím
LuSSynQuA8@seznam.cz

20 Lerina El´ Santo Lerina El´ Santo | 22. června 2013 v 13:49 | Reagovat

důlužitá součást jak poznat vlkodlaka v noci za upln´ku chodí BOSí do lesa!!!!!!!!!!

21 teress teress | 22. června 2013 v 13:58 | Reagovat

Vlkodlaci jsou nebo ne to nikdo neví koukněte se do transylvanie tam pak to už něco je do hor  a mimichodem lerino jak jako bosí?a jestli tu si zrovna napiš mi na mail teresss@ seznam.cz nechapu to!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 kkk kkk | E-mail | 22. července 2013 v 22:13 | Reagovat

jsou vetsi a silnejsi zvirata nez vlkodlaci, a ty zvirata jsou nepratele upiru..???

23 A A | 2. ledna 2014 v 21:06 | Reagovat

čarodějky se zrodily z popela dračího tak požádej dabla samotného jenž umři!kdo si to přečet tak do 5 dnů umře musela jsem to napsat jinak bych umřela do 5 dnů kdo si to přečet tak to napište do jinýho blogu nebo umřete do 5 dnů a to fakt!!!!!

24 Černá vlčice Černá vlčice | 5. února 2014 v 9:13 | Reagovat

No teda vlkodlaci jsou nádherní ale i přitom děsivý. Kdy bych šla třeba ve dvanáct hod. večer do lesa a vybav by tam na mě vlkodlak tak nevým asi bych se radovala a nebo upadla do koumatu :-)

25 Fenisti Fenisti | E-mail | 16. srpna 2016 v 19:19 | Reagovat

Ja nevim ale mam takovy pocit ze jsem ten vlkodlak. Jednou jsem se zbudila se škrábanci pod okem (3) a pod paží (3 nebo 4). taky jsem mela tri tecky na nose jednu lehce nad prostredkem mezi ocima, druhy asi centak pod nim, a třetí zhruba 3-4 mm nahoru od špičky nosu. Bylo to dost divný a byla bych ráda jestli to je nejaky priznak. protoze jestli jo jsem ten nejstastnejsi clovek, ktery kdy zil az na to, ze moje kamoska chce byt upir a co je jeste horsi je to moje nejlepsi kamaradka.

26 ZdenekA ZdenekA | E-mail | 17. ledna 2017 v 15:30 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na upiri-a-z.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama